Past Ganesh Celebrations Videos

Heramba Ganapati Homa on 3rd Day

Maha Ganapati Homa with Ganesha Atharvaseersham Chanting

Group Dwadasa Ganesha Homa with Ashta Dravyam
(12 Forms of Ganesha)

Ganesha Chaturthi 2015 Grand 16 Forms of Ganesha
Shodasha Ganapathi Homa

Maha Ganapathi Group Fire Ritual